Tematska rasprava o mjestu i ulozi baštine sela i manjih gradova

Organizacija radnog sastanka „Tematska rasprava o mjestu i ulozi baštine sela i manjih gradova“ u suradnji s ECOVAST-om – Europskim vijećem za sela i male gradove, prosinac 2009. Prvi radni sastanak dviju organizacija civilnog društva čije su aktivnosti usmjerene na zaštitu, očuvanje i dostojno prezentiranje kulturne i povijesne baštine, na kojem je zaključeno da će se suradnja dviju udruga na očuvanju kulturne baštine nastaviti i u budućnosti.