12 sati muzeja u Ivaniću

„12 SATI GRADSKOG MUZEJA U IVANIĆ-GRADU“, 30. svibnja 2007., Kundekova kuća,
Jednodnevni muzej u zapuštenoj gradskoj kući, donaciji gradonačelnika Kundeka (1854.-1901.) kojoj pod hitno treba obnova.
Događanje je osmišljeno i ostvareno u cilju poticanja građana na razmišljanje o potrebi da se u Ivanić-Gradu osnuje gradski muzej kao središnja ustanova, namijenjena stručnoj zaštiti, proučavanju, prezentaciji i komunikaciji višestoljetne kulturno-povijesne baštine Ivanić-Grada.