"Naš cilj je sustavno osvještavanje stanovništva, posebice mladih generacija, o čuvanju kulturno-povijesne baštine zavičaja kao presudnog čimbenika očuvanja autentičnog i prepoznatljivog identiteta kraja i njegovih žitelja."

Sudjelovanje na međunarodnom festivalu baštine „THE BEST IN HERITAGE / NAJBOLJI U BAŠTINI“, 22. rujan 2003., Dubrovnik
Izlaganje referata predsjednice udruge Vide Pust Škrgulja, dipl.lat. i povj.umj., muzeologinje „Searching for fragments of a future museum“

Organizacija stručnog skupa „BAŠTINA ZAVIČAJA–NAŠA BAŠTINA ZA BUDUĆNOST“,
20. listopada 2006. godine, Ivanić-Grad
Na skupu su sudjelovali sljedeći izlagači:
Vida Pust Škrgulja, predsjednica udruge Prijatelji baštine-Amici Hereditatis, Ivanić-Grad
Slavica Moslavac, Muzej Moslavine, Kutina „Etnografske karakteristike ivanićgradskog kraja“
Ivan Šestan, Etnografski muzej, Zagreb: „Neka pitanja zaštite kulturne baštine“
Manda Horvat, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine:
„Tradicijska graditeljska baština – zaštita, obnova i uključivanje u turizam“
Na skupu je radna skupina Ministarstva kulture u sastavu: Zofia Mavar, Marija Tusun, Damir Filipović, Silvija Nikšić predstavila rezultate konzervatorskih istraživanja u povijesnoj jezgri
Ivanić-Grada. Uvodnu riječ je ispred Grada Ivanić-Grada održala Branka Kužina.

Sudjelovanje na znanstveno – stručnom skupu “Zavičajna baština – HNOS i obrazovni kurikulum”, Zadar-Split-Imotski, rujan 2007.
Izlaganje referata predsjednice udruge Vide Pust Škrgulja, dipl.lat. i povj.umj., muzeologinje „Popularizacija skrbi za baštinu u manjim sredinama – iskustvo iz Ivanić Grada“

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji REVITALIZACIJA MALIH POVIJESNIH GRADOVA I NJIHOVOG OKRUŽENJA u Primorsko-goranskoj županiji u organizaciji Hrvatske sekcije ECOVAST-a, Mošćenice, 23. i 24. listopad 2009.
Izlaganje referata predsjednice udruge Vide Pust Škrgulja, dipl.lat. i povj.umj., muzeologinje „Djelovanje udruge Prijatelji baštine u projektu uspostave sustavne skrbi za baštinu Ivanić-Grada

Organizacija radnog sastanka „Tematska rasprava o mjestu i ulozi baštine sela i manjih gradova“ u suradnji s ECOVAST-om – Europskim vijećem za sela i male gradove, prosinac 2009. Prvi radni sastanak dviju organizacija civilnog društva čije su aktivnosti usmjerene na zaštitu, očuvanje i dostojno prezentiranje kulturne i povijesne baštine, na kojem je zaključeno da će se suradnja dviju udruga na očuvanju kulturne baštine nastaviti i u budućnosti.

Sudjelovanje u „Međunarodnoj radionici: KRAJOLIK HRVATSKOG ZAGORJA: prošlost, stanje, perspektive“ u organizaciji Hrvatske sekcije ECOVAST-a, listopad 2010.
Međunarodna radionica održala se u Tuheljskim toplicama od 21. do 22.10.2010., a organizirana je kao treći skup projekta MALI GRADOVI HRVATSKE – obnova i održivi razvitak
Tema radionice: prepoznavanje i očuvanje krajolika Hrvatskog Zagorja.

Sudjelovanje na Međunarodnom skupu „11. HRVATSKO – SLOVENSKE ETNOLOŠKE PARALELE“ s temom „Industrijska kulturna baština“, Krško, Slovenija, listopad 2010.
Na skupu su predstavljeni referati članica udruge:
Vida Pust Škrgulja, dipl.lat. i povj.umj., muzeologinja
„Industrijska baština šireg područja Ivanić-Grada kao sastojnica profila kulturnog krajobraza“
Maja Cepetić, dipl.povj.umj. i muzeologinja i Ana Laća, aps.arh.:
„Hubenyjev mlin u Ivaniću – prošlost, sadašnjost, budućnost“