"Naš cilj je sustavno osvještavanje stanovništva, posebice mladih generacija, o čuvanju kulturno-povijesne baštine zavičaja kao presudnog čimbenika očuvanja autentičnog i prepoznatljivog identiteta kraja i njegovih žitelja."

Ispitivanje javnog mnijenja stanovništva s područja Ivanić-Grada u sklopu priprema za izradu novog Urbanističkog plana uređenja UPU-4 i Detaljnog plana uređenja DPU-1, povijesna jezgra Ivanić-Grad, svibanj 2006.
Projekt se provodio u suradnji s Ministarstvom kulture RH, Upravom za zaštitu kulturne baštine i Gradom Ivanić-Gradom, Odjelom za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje.

Akcija prikupljanja starih predmeta, dokumenata i fotografija za potrebe osnivanja zavičajne zbirke
Akcija je pokrenuta sa svrhom očuvanja kulturno-povijesne baštine Ivanića i okolice te zbog prikupljanja predmeta za buduću zavičajnu zbirku ili muzej Ivanić-Grada.
Akcija se odvija kroz sljedeće programe:

  • obavijesti o akciji putem plakata i letaka po gradovima i selima
  • objave članaka o starim predmetima i načinima njihove uporabe u lokalnim medijima
  • suradnja s osnovnim i srednjim školama – Kako mladi vide starine?
  • objavljivanje obrazaca „Kako evidentirati stari predmet?“  i „Kako evidentirati staru kuću?“

Inventarizacija etno zbirke obitelji Kezele, 2010. / 2011. godina
Inventarizacijom se želi popisati bogata zbirka etnografskih predmeta na imanju obitelji Kezele u Šumećanima, kako bi se zbirka mogla službeno upisati u registar etnografskih zbirki Zagrebačke županije pri Ministarstvu kulture
Projekt se radi u suradnji s Etnografskim muzejom iz Zagreba te profesorima i asistentima Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjeka za etnologiju i antropologiju.
Voditelj projekta je član udruge Josip Matker, apsolvent etnologije i antropologije, a u prvoj fazi projekta sudjelovali su studenti etnologije: Josip Matker, Monika Banić, Jelena Kulušić, Mateja Pavlić, Lea Laušin, Jelena Kovačević i Ana Avramović.

Izrada studije konzervacije Kundekove kuće, travanj 2010.
Projekt izrade studije konzervacije je prihvaćen na natječaju za javne potrebe u kulturi Zagrebačke županije te je financiran sredstvima Zagrebačke županije.
Studiju konzervacije Kundekove kuće je izradio Miroslav Lazić, d.i.a.