Digitalizacija dokumenata iz cehovske škrinje poljanskih obrtnika

Digitalni repozitorij - Iz cehovske škrinje poljanskih obrtnika

Nositelj projekta:
Udruga građana Prijatelji baštine – Amici hereditatis, Ivanić-Grad

Opis projekta

Cehovska škrinja poljanskih obrtnika, datirana natpisom iz 1827., posljednja sačuvana s područja grada Ivanić-Grada, najvredniji je predmet koji Ivanić-Grad baštini od svoje duge i bogate povijesti, te važan izvor podataka za proučavanje povijesti Ivanić-Grada, prije svega u razdoblju od kraja 18. do sredine 20. stoljeća.

Važnost očuvanja, digitalizacije i prezentacije dokumenata iz cehovske škrinje postaje važnija kada se spomene da Ivanić-Grad nema svoj muzej, te ne postoji mogućnost stručne obrade, prezentacije i čuvanja vrijednog povijesnog naslijeđa.

U škrinji se nalazi osam uvezanih knjiga, dokumenata i veći broj pojedinačnih dokumenata. Veći dio knjiga čuva tekuću dokumentaciju cehovske udruge, popise majstora, upisanih i oslobođenih naučnika, zapisnike i pregled financijskog poslovanja, s pregledom prihoda i rashoda. Posebno su vrijedni podaci o pojedinim obrtnicima, njihovim imenima i zanatima, kao i brojne zabilješke koje govore o vremenu u kojem su zapisane.
Posebno mjesto zauzimaju povelje, posebno listina Franje I. iz 1826. godine (na latinskom jeziku) te listina cehovskih privilegija iz ureda Marije Terezije (na njemačkom jeziku), izdana u bjelovarskom uredu Varaždinskog generalata 1772. godine, kao i prijevod tih pravila na hrvatski jezik iz 1797. godine, a posebno je vrijedan i prijepis tih pravila (u hrvatskom prijevodu) koji sadrži i pečat Ivanićkog komuniteta s potpisom iz godine 1815. Veći dio dokumenata napisan je na papiru različitih kvaliteta, dok se u povelji Franje I. nalazi i 4 lista pergamene (odnosno 2 uvezana lista sa ukupno 8 stranica).

Što se želi postići projektom?

Rezultat projekta bit će digitalizirana zbirka dokumenata iz cehovske škrinje poljanskih obrtnika koji će biti dostupni javnosti i stručnim istraživačima u verzijama i formatima koji su prikladni za pojedine grupe korisnika.

Digitalizacija dokumenata iz škrinje će omogućiti bolju očuvanost i zaštitu izvornika, jer za sva daljnja istraživanja i prezentacije neće biti potrebno fizički pregledavati izvornike.

Prezentacija dokumenata iz škrinje omogućit će bolju i kvalitetniju afirmaciju kulturno-povijesne baštine Ivanić-Grada, te će biti svojevrsni virtualni muzej, putem kojeg će se moći prikazati bogato obrtničko naslijeđe starog Ivanića – dokumenti, fotografije starih obrta i obrtnika, te dokumenti iz cehovske škrinje i sama cehovska škrinja, kao čuvar najvrednijih povijesnih dokumenata.

Dostupnost dokumenata daje neiscrpnu mogućnost istraživačima, povjesničarima i muzeolozima za proučavanje povijesti obrtništva ovog područja, dok prezentacija na mrežnim stranicama omogućuje zainteresiranim građanima, posebice mladima; školarcima i studentima uvid u bogatstvo kulturno-povijesnog naslijeđa zavičaja.

Tehnički detalji o digitalizaciji

Digitalizaciju dokumenata iz cehovske škrinje za Udrugu građana Prijatelji baštine – Amici hereditatis, Ivanić-Grad radila je tvrtka ArhivPro d.o.o., specijalizirana u projektiranju arhivskih sustava i provođenju projekata digitalizacije. Dokumenti su skenirani na specijalnoj opremi za skeniranje osjetljive građe prema modelu HKB:C:400. (HKB – Hrvatska kulturna baština, C – color, 400 – rezolucija skeniranja dpi).
Za svaki digitalizirani objekt iz master TIFF datoteka izradio se, prema preporukama Ministarstva kulture i Ureda za digitalizaciju nacionalne baštine, derivat JPG koji služi za daljnju obradu.

Kakvoća sadržaja provjeravana je po standardiziranim i službeno preporučenim standardima za formate digitaliziranih dokumenata. Također, kvaliteta i cjelovitost metapodataka provjeravana je prema preporuci IASA-e o cjelovitosti i svim elementima skupa metapodataka za zaštitu koji će sadržavati deskriptivne metapodatke, podatke o originalnim dokumentima, formatu i stanju zaštite, o opremi za reprodukciju originalnog dokumenta, podatke o formatu (formatima) dokumenta, o korištenoj opremi, podatke o sekundarnim izvorima, i dr.

Značaj za projekt „HRVATSKA KULTURNA BAŠTINA“

Putem portala “Hrvatska kulturna baština” omogućit će se pristup digitaliziranim dokumentima cehovske škrinje poljanskih obrtnika, koji na taj način mogu posvjedočiti o razvijenosti Ivanić-Grada krajem 18. stoljeća, pa sve do prve polovice 20. stoljeća. Biti će omogućena usporedba s drugim obrtničkim središtima tadašnjeg vremena, te će biti olakšana komunikacija i suradnja između muzejskih ustanova i istraživača, povjesničara i muzeologa.

Prezentacija putem portala „Hrvatska kulturna baština“ omogućit će bolju promociju hrvatske kulturno-povijesne baštine, ne samo unutar, već i van granica Hrvatske, obzirom da mrežne stranice ne poznaju zemljopisne granice. Omogućit će se nesmetani protok informacija, što će rezultirati novim istraživačkim radnjama na području povijesti, muzeologije, genealogije i srodnih strukovnih područja.

Voditeljica projekta: Katarina Magić Koščević
Istraživanje dokumenata i izrada metapodataka: Vida Pust Škrgulja
Digitalizacija dokumenata i izrada repozitorija: ArhivPro d.o.o.
Vlasnik dokumenata: Udruženje obrtnika Ivanić-Grad