Industrijska kulturna baština

Sudjelovanje na Međunarodnom skupu „11. HRVATSKO – SLOVENSKE ETNOLOŠKE PARALELE“ s temom „Industrijska kulturna baština“, Krško, Slovenija, listopad 2010.
Na skupu su predstavljeni referati članica udruge:
Vida Pust Škrgulja, dipl.lat. i povj.umj., muzeologinja
„Industrijska baština šireg područja Ivanić-Grada kao sastojnica profila kulturnog krajobraza“
Maja Cepetić, dipl.povj.umj. i muzeologinja i Ana Laća, aps.arh.:
„Hubenyjev mlin u Ivaniću – prošlost, sadašnjost, budućnost“