Izrada studije konzervacije Kundekove kuće

Izrada studije konzervacije Kundekove kuće, travanj 2010.
Projekt izrade studije konzervacije je prihvaćen na natječaju za javne potrebe u kulturi Zagrebačke županije te je financiran sredstvima Zagrebačke županije.
Studiju konzervacije Kundekove kuće je izradio Miroslav Lazić, d.i.a.