Međunarodni dan muzeja 2009.

MEĐUNARODNI DAN MUZEJA, svibanj 2009.
Povodom Međunarodnog dana muzeja, a u spomen na gradonačelnika Đuru Kundeka, narodnog dobrotvora, koji je gradu ostavio vlastitu kuću u starom Ivaniću, udruga je pozvala građane na šetnju starim dijelom grada, posebice Kundekovom ulicom i na trenutak promišljanja o stoljećima povijesti Ivanića i o potrebi osnivanja gradskog muzeja.