"Udrugu je osnovala skupina građana, potaknuta željom za uspostavom sustavne i na razini struke organizirane skrbi za prirodnu i kulturno-povijesnu baštinu zavičaja."

Udruga građana PRIJATELJI BAŠTINE – AMICI HEREDITATIS, Ivanić-Grad osnovana je u Ivanić-Gradu 17. svibnja 2005. godine. Udrugu je osnovala skupina građana, potaknuta željom za uspostavom sustavne i na razini struke organizirane skrbi za prirodnu i kulturno-povijesnu baštinu zavičaja. Na popisu redovnih članova udruge nalazi se oko 130 prijatelja baštine Ivanić-Grada.