"Jedan od temeljnih ciljeva udruge je osnivanje zavičajnog muzeja kao suvremenog kulturnog i obrazovnog središta."

OSNOVNE DJELATNOSTI UDRUGE SU:

  • sustavno osvještavanje lokalnog stanovništva, posebice mladih generacija, o važnosti čuvanja prirodne, kulturne i povijesne baštine zavičaja kao presudnog čimbenika očuvanja autentičnog i prepoznatljivog identiteta kraja i njegovih žitelja
  • organizirano prikupljanje podataka o baštini zavičaja, njihovo čuvanje, stručna obrada, selekcija i komunikacija na razini suvremene obrade podataka i uz strogo pridržavanje međunarodno priznatih etičkih načela
  • aktivno sudjelovanje u procesima zaštite, revitalizacije i popularizacije baštine zavičaja, uz strogo uvažavanje svih zakonskih odredbi i pravila struke.

Jedan od temeljnih ciljeva udruge je osnivanje zavičajnog muzeja u Ivanić-Gradu kao suvremenog kulturnog i obrazovnog središta koji bi, u suradnji s drugim kulturno-obrazovnim ustanovama na različitim razinama komunikacije mogao mjerodavno objedinjavati i stručno voditi aktivnosti na području evidentiranja, zaštite, proučavanja i populariziranja baštine zavičaja.

Naša djelovanja su usmjerena na nove mogućnosti konstruktivnog dijaloga između svih onih ljudi koji žele i mogu objediniti pojedinačna nastojanja za očuvanjem baštine zavičaja i pretočiti ih u jedinstveni, sustavno vođeni projekt trajnije vrijednosti.