Tradicija fašnika u Ivaniću

TRADICIJA FAŠNIKA U IVANIĆU“, veljača 2006., Naftalan, Ivanić-Grad
Izložba je željela potaknuti ljude na razmišljanje o izvoru fašničkih običaja, o povijesti fašnika u Ivanić-Gradu i okolici te o budućnosti tradicije koja polagano nestaje.
Po broju izložaka skromna, ali po njihovoj starosti i dokumentarnoj vrijednosti dragocjena izložba željela je upozoriti na više od sto godina dokumentiranog obilježavanja fašničkih običaja u Ivanić Gradu i okolici. S pomoću fotografija, izvornih kostima i rekvizita te uz minimalni dodatak tekstova, ukazala je na razlike između gradskih i seoskih pučkih tradicija.