ĐURO KUNDEK

ĐURO KUNDEK
(Ivanić, 1854.-1901.) Trgovac, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada, narodni dobrotvor

Đuro Kundek je rođen 16.01.1854. godine u Ivanić-Gradu.

Posvetio se trgovini i naslijedio je svog oca u trgovini kad mu je bilo 15 godina. Gradonačelnik Ivanić-Grada je postao 1888. godine, uzorno vršeći tu dužnost do smrti 25.09.1901. godine.

Oporučno je ostavio ogromnu svotu novaca (355.000 kruna), za medicinski fakultet 10.000, a svom rodnom gradu za javne svrhe oko 200.000 kruna, naročito za općinske i školske potrebe.

Za učenike u srednjim školama je ostavio zaklade od 112.000 kruna.