IVAN ŠVEAR

IVAN ŠVEAR
(Ivanić, 1775.- 1839.) Svećenik i historičar

Ivan Švear je rođen u Ivanić-Gradu 26.05.1775. godine gdje je završio i pučku školu. Nakon toga se prebacuje na studij teologije, jer pokazuje izrazito zanimanje za svećenstvo. Zanimala ga je i politika, imao je smisla za poeziju te je i sam često pisao pjesme. Po završetku studija teologije bio je kapelan u Bedenici i Virju, te kateheta u Požegi. Predavao je gramatiku i bio je vrlo poštovan profesor Požeške gimnazije. Godine 1816. postaje župnikom u Sesvetama kod Požege, te se bavi župskim i znanstvenim radom. Napisao je veliko djelo Ogledalo Iliriuma. Neki povjesničari kažu da je to prva hrvatska pisana povijest. Umro je u požeškim Sesvetama 12.10.1839. godine.