JOSIP JURAJ POSILOVIĆ

JOSIP JURAJ POSILOVIĆ
(Ivanić, 1834.-1914.) Nadbiskup

Josip Juraj Posilović rođen je 24.04.1834. godine u Ivanić-Gradu u obrtničkoj obitelji (otac je bio čizmar) s devetero djece.

Pučku školu je završio u rodnom Ivaniću, nakon čega nastavlja školovanje za krojača u Zagrebu. Započeto školovanje za krojača mora prekinuti zbog promjena prilika u Hrvatskoj, koje su posljedica ožujske revolucije u Beču i vraća se u Ivanić-Grad.

Uz pomoć župnika odlazi 1849. u sjemenište u Zagrebu i započinje školovanje za svećenika.Osobno nadbiskup Haulik pomaže mu oko nastavka studija teologije na zavodu Pazamaneum u Beču. Godine 1858. zaređen je za svećenika, a 1861. stječe doktorat iz područja biblijskih znanosti i crkvenog prava.

Bio je profesor povijesti Novog zavjeta i Kanonskog prava u Zagrebu, te nadstojnik zagrebačkog sjemeništa, 1976. godine imenovan je senjsko-modruškim biskupom, te tako postaje i članom Sabora, a 1894. ustoličen je za zagrebačkog nadbiskupa.

Zalagao se za svekoliku obnovu (duhovnu, kulturnu i gospodarsku) pa je tako mnogim novčanim prilozima podupirao razvoj i djelovanje mnogih društava. Pod njegovim pokroviteljstvom restaurirana je zagrebačka prvostolnica, izgrađeni samostan i crkva isusovaca u Zagrebu, te održan prvi Hrvatski katolički kongres 1900. godine.

Među osobite zasluge biskupa Posilovića pripadaju i njegova neumorna nastojanja da se očuva glagoljica u hrvatskom narodu.