JOSIP LANG

JOSIP LANG
(Lepšić, 1857.-Zagreb, 1924.) Zagrebački biskup, dobrotvor

Josip Lang se rodio 25. siječnja 1857. u selu Lepšiću kraj Ivanić-Grada. Otac mu je po zanimanju bio mlinarski zakupnik. Obitelj se kasnije preselila pa je Josip pučku školu polazio u Jastrebarskom, a gimnaziju u Zagrebu. 
Nakon mature javlja se za bogosloviju, a njegov ga nadbiskup šalje na studij u Rim, gdje je bio pitomac zavoda Germanicum. Predavanja iz filozofije i teologije slušao je na Papinskom sveučilištu Gregoriana, gdje je i doktorirao.

Za svećenika je zaređen u Zagrebu godine 1883. 
Bio je duhovnik u Bolnici sestara milosrdnica u Zagrebu, duhovnik i propovijednik u matičnoj kući sestara u Frankopanskoj ulici, odgajatelj i rektor Bogoslovnog sjemeništa i župnik Župe sv. Marije na Dolcu. 
Uvijek zauzet pastoralnim i karitativnim radom, imenovan je kanonikom, a zatim pomoćnim zagrebačkim biskupom.

Puno je posjećivao bolesnike, većinom sirotinju i dijelio duhovnu i obilnu materijalnu pomoć. Silazio je u vlažne podrume, penjao se na tavane i potkrovlja da pomogne ljude u teškoj materijalnoj situaciji. Svoju je mjesečnu plaću podijelio siromasima i često se morao zadužiti. 
Umro je 1924. te je pokopan u crkvi sv. Marije na Dolcu.

Narod ga je poštivao kao sveca. Vodi se postupak za njegovo proglašenje blaženim.

Nakon njegove smrti osnovana je Zaklada “Biskup Josip Lang” za pomoć siromašnim starijim ljudima.