STJEPAN BASARIČEK

STJEPAN BASARIČEK
(Ivanić, 1848.-Zagreb, 1918.) Pedagog

Stjepan Basariček je rođen 27.04.1848. u Ivanić-Gradu, a umro je u Zagrebu 23.03.1918. godine. Osnovnu školu je završio u Ivanić-Gradu, a učiteljsku u Zagrebu. Radio je kao učitelj u Posavskim Bregima, zatim u Virovitici, te kao profesor pedagogije i metodike u Učiteljskoj školi u Zagrebu.

Bio je jedan od osnivača, a poslije i predsjednik Hrvatskog pedagoškog zbora i predsjednik Saveza hrvatskih učiteljskih društava. Sudjelovao je u izradi školskih zakona, te pisanju osnova i programa za osnovne i srednje škole.

Napisao je mnogo rasprava te prve udžbenike iz pedagogije za učiteljske škole. Držao je da je osnovno obrazovanje uvjet narodnog opstanka i napretka, te je stoga ustrajao na visokoj stručnoj spremi učitelja. Bio je dugogodišnji suradnik i urednik časopisa Napredak, a pokretač i suurednik Pedagogijske enciklopedije (1895.-1916.).